وبسایت خبری
امروز: جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
استان / پربیننده ترین خبرها
کارگاه آموزشی آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی برخانواده در شهرستان راسک برگزار شد

اینترنت به نحوآشکار به زیر ساخت های تکنوۀوژیک کامپیوترهای شبکه ای اشاره دارد که ارتباطات دیجیتالی را در سطح دنیا ممکن می سازند .
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰:۱۲
کارگاه آموزشی حقوقی تعلیم و تربیت کودکان در شهرستان راسک برگزار شد.

در انسان ، حق و تکلیف براثر تکاملی که ویژه اوست ، از مرحله غریزی گذشته و جنبه عقلی پیدا کرده است . انسان به فرمان خرد خویش ، تکالیف خود را نسبت به دیگران انجام می دهد.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۷:۲۵